1500 hPa (hektopaskali)

Na Ziemi panuje obecnie ciśnienie około 1000 hPa. Naukowcy potwierdzają, że procesy regeneracji zachodzą znacznie szybciej, gdy ciśnienie jest wyższe. Dzieje się tak, ponieważ wzrost ciśnienia pozwala lepiej dotlenić wszystkie tkanki. Wykorzystanie tlenu, które w normalnych warunkach wynosi około 30%, przy ciśnieniu w komorze normobarycznej rośnie nawet do 100%!

Super User