O Nas

Komora Normobaryczna Brzeziny

Slider

Normobaria

Polski wynalazek doktora Jana Pokrywki. Zauważył on cudowne właściwości szpitalnych komór hiperbarycznych, które stosuje się chwilowo przy leczeniu (między innymi przy poważnych oparzeniach ciała), i wykorzystał je do budowy komory normobarycznej, w której można przebywać przez bardzo długi czas.

Czym jest normobaria?

Jest to stan ciśnienia atmosferycznego najbardziej sprzyjający zdrowiu i długowieczności człowieka, który umożliwia lepsze przyswajanie tlenu przez komórki organizmu człowieka.

Warunki, jakie są w naszej komorze:

  • ciśnienie - 1,5 atmosfery
  • zawartość tlenu -  38%
  • zawartość dwutlenku węgla - 0,5%
  • zawartość wodoru  - 0,5%
Normobaria szczególnie zalecana jest przy:
  • udarach, wylewach, porażeniach
  • zawałach serca
  • stwardnieniu rozsianym
  • problemach ze stawami i kręgami
  • astmie
chmurka_2.jpg

Komora normobaryczna jest dobrym sposobem wspomagania kondycji fizycznej, odporności organizmu oraz ogólnej poprawy, zarówno samopoczucia, jak i stanu zdrowia naszych klientów.

Atmosfera w komorze jest bezpieczna dla człowieka i nie ma ograniczenia czasu przebywania. Powietrze w komorze wzbogacone jest w tlen (od 32% do 40%, podczas gdy w powietrzu atmosferycznym jest go około 21%).
Komora wyposażona jest w śluzę, stanowiącą stan pośredni pomiędzy ciśnieniami: wewnętrznym - 1500 hPa i na zewnątrz - 1000 hPa.
Zawartość dwutlenku węgla w pomieszczeniu normobarycznym wynosi od 0,07% do 1,3%, gdzie w atmosferze na zewnątrz jest go zaledwie 0,03%.
Dodatkowo w komorze normobarycznej atmosfera wzbogacona jest o cząsteczkowy wodór, którego znajduje się od 10 do 20 tysięcy razy więcej niż na zewnątrz.
Powietrze w komorze jest idealnie czyste poprzez zwiększoną zawartość tlenu. Organizm dotlenia się dużo łatwiej, szybciej i intensywniej niż podczas przebywania poza komorą.